Oplossingen

shutterstock_64364473
Heeft uw bedrijf ook zo’n mooie opleidingscatalogus

Die bijna niemand gebruikt…

 

 Stuurt u regelmatig medewerkers naar een opleiding?
Maar weet u niet wat dat oplevert…

 

Vindt u dat uw medewerkers zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen over hun eigen ontwikkeling?
En krijgt u dit maar niet voor elkaar …

 

Veranderingen gaan snel en we verwachten dat medewerkers met die veranderingen meegaan. Nog beter: dat ze zelf op veranderingen zijn voorbereid zodat ze van waarde blijven voor werkgevers, klanten en de arbeidsmarkt. Voor veel medewerkers is ‘ontwikkelen’ en ‘leren’ echter eerder een bedreiging dan iets waar ze reikhalzend naar uitkijken. Terwijl beroepstrots kan bijdragen aan de motivatie om nieuwe dingen te leren.

Hoe maken we van de werkomgeving een leeromgeving waarin leren een vanzelfsprekend onderdeel is van het werk? Dat is de vraag die Vakmensen van nu centraal stelt in het nieuwe vakmanschap. En dan niet: leren omdat de baas dat vraagt, maar leren omdat men een goede vakman wil zijn. Beroepstrots, collegiale ondersteuning, persoonlijke groei in je vak, daar gaat het om. Als u dat bij uw medewerkers weet aan te boren, dan gaat persoonlijke ontwikkeling vaak vanzelf. Herkent u dit in uw bedrijf of organisatie en spreekt het u aan? Vakmensen van nu gaat graag met u in gesprek over hoe we vanuit een integrale benadering concrete oplossingen hiervoor kunnen aanreiken.

 

Wat is Vakman Nieuwe Stijl?

Vakman Nieuwe Stijl is een omgeving waar werknemers zelf de regie hebben en houden over hun ontwikkeling. Met korte scans en heldere adviezen worden werknemers versterkt in hun mogelijkheden het heft in eigen hand te nemen in de keuze van leeroplossingen. Vakmanschap Nieuwe Stijl is de omgeving waar HR de opleider en medewerkers op basis van verwachte rendementen weloverwogen keuzes kunnen maken uit beschikbare leeroplossingen. Daarnaast biedt het bedrijven inzicht in welke maatregelen zij kunnen nemen om hun medewerkers te stimuleren zich te blijven ontwikkelen.

 

shutterstock_96748090”Zoals mensen beslissingen nemen over hun eigen werk en leven, zo zouden zij eveneens beslissingen kunnen nemen over hun eigen leerproces.” 

 

Uw bedrijf kan niet zonder goed opgeleid en vakbekwaam  personeel. Maar wat als die mensen niet beschikbaar zijn. Vakmensen van nu investeert graag met u in aankomend vaktechnisch talent.

De opleidingen zijn praktijkgericht. De leerling-vakkrachten gaan vaak direct aan de slag. Het voordeel voor uw bedrijf is dat u de leerling zelf de fijne kneepjes van het vak kunt bijbrengen. Dankzij ons netwerk met scholingsinstituten zijn wij in staat maatwerktrajecten concreet vorm te geven. Daarnaast verzorgen wij ook om- en nascholingstrajecten. Vele medewerkers behalen op deze wijze hun diploma.

shutterstock_64795579Vind de baan van uw leven en u hoeft nooit meer te werken….

Vakmensen van nu  is oprecht geïnteresseerd in het creëren van een duurzame oplossing en misschien wel andersoortige oplossingen. Wij confronteren u graag met nieuwe kansen omdat wij zien dat ‘anders denken’ vaak lijdt tot een effectieve oplossing en een mooi resultaat.

De wereld van de arbeidsbemiddeling kent vele smaken en zo mogelijk nog meer partijen die zich in deze wereld manifesteren. Maar wat maakt Vakmensen van nu  de beste partner? Dit is de meest lastige vraag om te beantwoorden als het om onze dienstverlening gaat. De enige manier om onze dienstverlening te beoordelen is om deze te ervaren.

Kernpunten in onze aanpak; een stevig netwerk, gebruik van hedendaagse technieken, begrip van wat er speelt in uw business & last but not least; toewijding!

 

Vaste baan
Wij helpen u de juiste medewerker te vinden. Onze oplossing kan liggen in het geven van een recruitment advies – het uit handen nemen van de werving & selectie tot aan de begeleiding van een medewerker van baan tot baan.

 

Vaste baan met begeleidingsperiode
Wij helpen u de juiste medewerker te vinden. Oplossing kan liggen in het uit handen nemen van de volledige werving en selectie inclusief een begeleidingsperiode tijdens de eerste periode dat de medewerker bij u werkt.

 

Flexibiliteit
Uw bedrijf is continu in beweging, uw medewerkers ook. Daarom streeft u naar de optimale flexibiliteit die detacheren u biedt. U kunt op elk moment putten uit een bestand van gekwalificeerde vakmensen. Deze medewerkers gaan gedurende een bepaalde periode voor u aan de slag. Deze werkwijze draagt bij aan de continuïteit van uw personeelsbestand. Bijkomend voordeel is dat de personeelskosten vooraf inzichtelijk en dus beheersbaar zijn.  Detacheren biedt tevens de mogelijkheid om gedurende een verlengde proefperiode de nieuwe medewerker klaar te stomen voor de nieuwe job. Het uiteindelijke doel is een nieuwe medewerker die middels begeleiding het ‘beste is in zijn soort’.

 

 

 

shutterstock_65375959De groei van uw bedrijf staat niet los van de ontwikkeling van uw medewerkers. Zij verdienen aandacht om optimaal te kunnen functioneren. Met de coaching methodiek van Vakmensen van nu werken we samen aan het ontwikkelen van vakmanschap voor uw (gedetacheerde) medewerkers.  De medewerker krijgt een coach toegewezen die hem of haar gedurende een vooraf afgesproken periode blijft volgen. Periodiek voert de coach voortgangsgesprekken met (gedetacheerde) medewerkers. Het doel is om te beoordelen welke competenties de medewerker al beheerst en welke aspecten nog ontwikkeld kunnen worden. Uiteindelijk resultaat is een medewerker die vanuit eigen motivatie continue werkt aan persoonlijke groei en met trots zijn functie uitoefent.

 

Meester Gezel

DE oplossing om de ‘kloof’ tussen een toenemende vergrijzing en het tekort aan vakbekwame mensen te verkleinen. Onze oplossing is erop gericht om een aantal ‘meesters’ te benoemen en te helpen met hun taak; namelijk het begeleiden en helpen van hun collega’s naar volledig vakmanschap. Kennis overdracht en opdoen van praktijkervaring staat centraal. Uiteindelijk resultaat is het vasthouden van vakkennis binnen uw bedrijf en het binden van goede medewerkers aan uw organisatie. En bovenal; een omgeving ontwikkelen waar met plezier geleerd en gewerkt wordt. Dit vergroot uw innovatiekracht en last but not least; uw concurrentie positie.

 

Kennismaking

Wij hebben ook aan uw kant van de tafel gezeten en een goed idee van wat u zoekt in een bureau;

deskundigheid & ervaring – nieuwe oplossingen – een ‘andere blik’ op de zaak & last but not least; toewijding en plezierig zaken doen!

 

 

 

WHAT PEOPLE ARE SAYING

The layouts adapts to the Screen Size of whatever device visitors are using. Nulla consequat.

  • Kernpunten in onze aanpak; een stevig netwerk –  moderne technieken – begrip van wat er speelt  & last but not least; toewijding!

     

  • Vandaag werven voor overmorgen !!

  • Ik hou van werken zolang het werken is waarvan ik hou.

  • Bij Vakmensen van nu  hoef je er niet voor te vrezen dat je als een ‘nummer’ wordt behandeld.

  • Hoe gaan we om met het kritisch tekort aan vakmanschap in de komende jaren?
    Het is tijd voor nieuwe oplossingen…

  • Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken.