Productieleider

Productieleider

Doel van deze functie is het realiseren van de geplande productie, zodanig dat de planning wordt gerealiseerd en aan de kwaliteits-, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften wordt voldaan.

de functie

Organiseert productieproces:

 • Bereidt het productieproces voor en zorgt dat de planning gehaald kan worden;
 • Maakt een planning voor de inzet van materieel en personeel;
 • Kent verantwoordelijkheden toe aan de medewerkers en wijst hen de werkzaamheden toe;
 • Draagt zorg voor het opstarten van het productieproces;
 • Toezien van de werkzaamheden in kwalitatieve en kwantitatieve zin;
 • Controleert de voortgang van het productieproces en stuurt, indien nodig, de processen op de afdeling bij.

Analyseert en evalueert productie:

 • Analyseert op basis van resultaten en meetwaarden het product en het proces;
 • Draagt zorg van de operationele condities van installaties, zodanig dat productstagnatie tot het minimum beperkt blijft;
 • Evalueert het product en het proces en stuurt indien nodig bij;

Optimaliseert productie:

 • Doet verbetervoorstellen bij verstoring van de productie om de productie beter te laten verlopen;
 • Neemt maatregelen om onnodige kosten te voorkomen en adequaat mensen en middelen in te zetten;
 • Adviseert het management bij productieproblemen en calamiteiten over mogelijke oplossingen;
 • Houdt nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied bij.

Implementeert verbetervoorstellen:

 • Spreekt de voorgestelde verbeteringen door met de collega’s in de productie en legt uit op welke wijze zij hun werkzaamheden moeten uitvoeren;
 • Wijst eventuele nieuwe werkzaamheden toe en ziet er op toe dat de werkzaamheden uitgevoerd worden volgens de nieuwe werkwijze(n).

Bewaakt uitvoering kwaliteitsbeleid:

 • Past de ARBO-regels, HACCP en Bedrijfsnormen toe;
 • Informeert de medewerkers en zorgt ervoor dat er wordt gewerkt volgens de geldende ARBO-regels, HACCP en Bedrijfsnormen;
 • Signaleren van kwaliteitsproblemen en inschakelen van Kwaliteitsdienst.

Voert werkoverleg:

 • Organiseert periodiek werkoverleg met de medewerkers;
 • Informeert tijdens dit overleg de medewerkers over beleid en over veranderingen, actuele zaken en verbeterpunten; 
 • Stimuleert medewerker actief bij te dragen aan het werkoverleg.

Stuurt medewerkers aan:

 • Informeert en instrueert medewerkers voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden over de te verrichten taken, de prioriteiten, de productiviteits- en kwaliteitsnormen en de te behalen resultaten;
 • Regelt vakantie en verlof, inspelen op ziektesituaties;
 • Draagt er zorg voor dat nieuw/tijdelijk personeel goed ingewerkt zal worden;
 • Zorg dragen voor opleiden en ontwikkelen van medewerkers;
 • Begeleiden, motiveren en stimuleren van medewerkers;
 • Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Neemt deel aan projecten/trainingen:

 • Neemt op basis van zijn deskundigheid deel aan projecten/trainingen;
 • Geeft leiding aan projecten/trainingen binnen zowel de eigen afdeling als met andere afdelingen;
 • Neemt ook deel aan projectoverleg en plant eventueel projectoverleg of trainingen.

 

het profiel:

 • We zijn op zoek naar een ervaren productieleider met helicopterview. Iemand die weet hoe het werkt binnen een foodbedrijf en ondernemerschap toont. 
 • HBO werk en denkniveau
 • Bij voorkeur ervaring binnen de vleesverwerkende sector
 • Ervaring met HACCP
 • Een integere en oplossingsgerichte leider die mensen op een natuurlijke wijze weet aan te sturen 

Voel jij je aangetrokken tot deze functie? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je van nadere informatie voorzien. Contactpersoon: Marco Snel 

Onze opdrachtgever is een groeiend hightech productiebedrijf met een passie voor vleeswaren. Sinds een aantal jaren maken ze onderdeel uit van een organisatie, met vestigingen wereldwijd. 

Wij maken vleeswaren van hele delen, die we verwerken op een professionele wijze en produceren volgens ultra moderne standaarden. Passie, trots, continue verbeteren en integriteit is wat ons kenmerkt. Dit samen met onze gedrevenheid en oog voor kwaliteit zorgt dat we kwaliteitsproducten leveren, zowel in als buiten Nederland. 

Lijkt het jou leuk om samen met een groeiende organisatie te mogen werken? Dan bieden wij jou een uitdagende baan met groeimogelijkheden. Je krijgt de kans om met nieuwe technieken te werken en altijd bezig te zijn met innovaties in ons vakgebied. Ook bieden we je een goed salaris en toeslagen conform CAO.

Omdat wij het belangrijk vinden dat jij je kunt blijven ontwikkelen zijn er mogelijkheden om opleidingen te volgen.